fbpx
Slaapinfo.nl

Indeling van slaapstoornissen volgens ICSD-1 uit 1997

International Classification of Sleep Disorders

1. Dyssomnieën = Dyssomnias

A. Intrinsieke slaapstoornis (Intrinsic sleep disorder)
1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Psychofysiologische insomnia (psychophysiological insomnia)Slaapmisperceptie (sleep state misperception)Idiopathische insomnia (idiopatic insomnia)Narcolepsie (Narcolepsy)

Periodieke hypersomnia (reccurent hypersomnia)

Idiopatische hypersomnia (idiopatic hypersomnia)

Posttraumatische hypersomnia (posttraumatic hypersomnia)

Obstructief slaapapneu syndroom (obstructive sleep apnea syndrome)

Centraal slaapapenu syndroom (central sleep apnea syndrome)

Centraal hypoventilatie syndroom (central alveolar hypoventilation syndr.)

Periodieke bewegingen tijdens de slaap (periodic limb movement disorder)

Rusteloze benen syndroom (restless legs syndrome)

Intrinsieke slaapstoornis zno (zonder nadere omschrijving)

(intrinsic sleep disorder nos)

 

B. Extrinsieke slaapstoornis (extrinsic sleep disorders)
1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Onvoldoende slaaphygiëne (inadequate sleep hygiene)Vanuit de omgeving bepaalde slaapstoornis (environmental sleep disorder|)Insomnia ten gevolge van verblijf op grote hoogte (altitude insomnia)Adjustment sleep disorder

Insufficiënt sleep syndrome

Limit setting sleep disorder

Sleep-onset association disorder

Insomnia ten gevolge van voedselallergie (food allergy insomnia)

Nachtelijke vraat(drank)zucht (nocturnal eating(drinking) syndrome

Slaapmiddelafhankelijke insomnia (hypnotic dependent sleep disorder)

Stimulantia-afhankelijke slaapstoornis (stimulant dependent sleep disorder)

Alcoholafhankelijke insomnia (alcohol-dependent sleep disorder)

Toxin-induced sleep disorder

Extrinsieke slaapstoornis zno (extrinsic sleep disorder nos)

 

C. Circadiane ritme slaapstoornis (circadian rhythm sleep disorders)
1.2.3.4.

5.

6.

7.

Jetlagsyndroom (time-zone change (jet lag) syndrome)Ploegendienstslaapstoornis (shift work sleep disorder)Onregelmatig slaap-waak slaappatroon (irregular sleep-wake pattern)Vertraagde slaapfase syndroom (delayed sleep phase syndrome)

Vervroegde slaapfase syndroom (advanced sleep phase syndrome)

Niet-24-uurslaap-waakstoornis (non-24-hour-sleep-wake disorder)

Circadiane ritme-slaapstoornis zno (circadian rhythm sleep disorder nos)

2. Parasomnieën (parasomnias)

A. Ontwaakstoornis (arousal disorders)
1.2.3. Verward ontwaken (confusional arousals)Slaapwandelen (sleepwalking)Pavor nocturnus (sleep terrors)

 

B. Slaap-waakovergangsstoornis (sleep-wake transition disorders)
1.2.3.4. Jactatio capitis (corporis) (rhytmic movement disorder)Slaapschokken (sleep starts)Praten tijdens slaap (sleep talking)Nachtelijke beenkrampen (nocturnal leg cramps)

 

C. Circadiane ritme slaapstoornis (circadian rhythm sleep disorders)
1.2.3.4.

5.

6.

7.

Jetlagsyndroom (time-zone change (jet lag) syndrome)Ploegendienstslaapstoornis (shift work sleep disorder)Onregelmatig slaap-waak slaappatroon (irregular sleep-wake pattern)Vertraagde slaapfase syndroom (delayed sleep phase syndrome)

Vervroegde slaapfase syndroom (advanced sleep phase syndrome)

Niet-24-uurslaap-waakstoornis (non-24-hour-sleep-wake disorder)

Circadiane ritme-slaapstoornis zno (circadian rhythm sleep disorder nos)

 

C. Parasomnieën gewoonlijk geassocieerd met REM-slaap (parsomnias usually associated with REM sleep)
1.2.3.4.

5.

6.

Nachtmerries (nightmares)Slaapverlamming (sleep paralysis)Slaapafhankelijke erectiestoornis (impaired sleep-related penile erections)Slaapafhankelijke pijnlijke erecties (sleep-related painful erections)

REMslaap-afhankelijke sinus arrest (REM sleep-related sinus arrest)

REM-slaap gedragsstoornis (REM-sleep behavior disorder)

 

D. Andere parasomnieën (other parasomnias)
1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tandenknarsen tijdens de slaap (sleep bruxism)Bedwateren (sleep enuresis)Slaapafhankelijke slikstoornis (sleep related abnormal swallowing syndr.)Nachtelijke paraoxysmale dystonie (nocturnal paroxysmal dystonia)

Onverklaard overlijden tijdens slaap (sudden unexplained nocturnal death syndr.)

Primair snurken (primary snoring)

Slaapapneu op zuigelingenleeftijd (infant sleep apnea)

Congenitaal centraal hypoventilatie syndroom (congenital central hypoventilation

syndrome)

Wiegedood (sudden infant death syndrome)

Benigne neonatale slaap myoclonus (Benign neonatal sleep myoclonus)

Andere parasomnieën zno (other parasomnia nos)

3. Slaapstoornissen geassocieerd met medische/psychiatrische stoornissen

(sleep disorders associated with medical/psychiatric disorders)

A. Geassocieerd met mentale stoornissen (associated with mental disorders)
1.2.3.4.

5.

Psychose (Psychoses)Stemmingsstoornis (mood disorder)Angststoornis (anxiety disorder)Paniekstoornis (panic disorder)

Alcoholisme (alcoholism)

 

B. Geassocieerd met neurologische aandoeningen (associated with neurological dis.)
1.2.3.4.

5.

6.

7.

Degeneratieve hersenstoornis (cerebral degenerative disorder)Dementie (dementia)Parkinsonisme (Parkinsonism)Fatale familiale insomnia (fatal familial insomnia)

Slaapafhankelijke epilepsie (sleep-related epilepsy)

Electrische status epilepticus tijdens slaap(electrical status epilepticus of sleep)

Slaapafhankelijke hoofdpijn (sleep-releated headaches)

 

C. Geassocieerd met een andere medische stoornis (associated with other medical dis.)
1.2.3.4.

5.

6.

7.

Slaapziekte (sleeping sickness)Nachtelijke cardiale ischemie (nocturnal cardiac ischemia)COPDAstma (sleep-related asthma)

Gastro-oesofageale reflux

Maagzweer (peptic ulcer disease)

Fibrositis syndrome

4. Proposed sleep disorders

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kortslaper (short sleeper)Langslaper (long sleeper)Subwakefulness syndromeGefragmenteerde myoclonus (fragmentary myoclonus)

Overmatig transpireren tijdens slaap (sleep hyperhidrosis)

Menstruatie geassocieerde slaapstoornis (menstrual-associated sleep dis.)

Zwangerschap geassocieerde slaapstoornis (pregnancy-associated sleep dis.)

Beangstigende hypnagoge hallucinaties (terryfying hypnogogic hallucinations)

Slaapafhankelijke neurogene tachypneu (sleep-related neurogenic tachypnea)

Slaapafhankelijke laryngospasme (sleep-related laryngospasm)

Sleep choking syndrome

 Slaap jij wel genoeg?
Doe de Slaaptekort Zelftest!