fbpx
slaap depressie

Slecht slapen en depressie: De relatie tussen depressie en slapeloosheid

Slecht slapen en depressie. Een typisch kip-en-eiprobleem: Wordt een depressie veroorzaakt door slapeloosheid, of slaap je juist slecht door de depressie? Slapeloosheid en depressie komen vaak samen voor.

Jarenlang werd gedacht dat slapeloosheid gewoon een symptoom van depressie was. Zolang de depressie wordt behandeld zou de slapeloosheid vanzelf overgaan. Maar uit recent onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Wanneer slapeloosheid niet apart wordt behandeld zal het voortduren en de behandeling van de depressie remmen.

Risico op slapeloosheid bij een depressie

Slecht slapen is een kenmerk van depressie. Vroeger werd op school geleerd dat vroeg ontwaken in de ochtend een teken van depressie was. Sindsdien is aangetoond dat er nog veel meer redenen zijn waarom iemand te vroeg ontwaakt. Niet alleen vanwege een depressie. Maar slapeloosheid is wel één van de meest voorkomende symptomen van depressie. Het kan moeilijk zijn om de slaap te vatten, in slaap te blijven of je wordt vermoeid wakker. Bij mensen die lijden aan depressie en de droefheid en hopeloosheid hebben overwonnen, blijkt de helft nog aan slapeloosheid te lijden. Mensen met slapeloosheid hebben een hoger risico op terugval in depressie, en hebben daarnaast een grotere kans op angsten.

Risico op een depressie door slecht slapen

Slapeloosheid verhoogt het risico op depressie in de toekomst. In onderzoek van enkele decennia geleden werd deze koppeling voor het eerst gelegd. De onderzoekers volgden duizend jongvolwassenen over een periode van drie jaar. De personen die reeds aan slapeloosheid leden hadden vier maal zoveel kans op het ontwikkelen van depressie. Uit vervolgonderzoeken is de conclusie getrokken dat met name in jongvolwassenen de symptomen van slapeloosheid een vroege indicatie van depressie kunnen zijn. Door slapeloosheid aan te pakken tijdens de ontwikkeling kan dit het ontstaan van depressie remmen en zelfs voorkomen.

Slecht slapen en depressie bij pubers

Pubers behoren tot een groep waarbij de koppeling tussen slecht slapen en depressie het duidelijkst waar te nemen valt. Naast problemen met inslapen of wakker worden gedurende de nacht, bestaat er een groep jongeren met slaappatronen die later zijn dan normaal en vermoeidheid die duidt op vroege tekenen van depressie. De symptomen van lang in bed blijven en moeite hebben met opstaan met als gevolg vermoeidheid gedurende de dag, kunnen wijzen op symptomen van depressie. Dit kan tot zelfs jaren vooraf al merkbaar zijn.

Omgaan met slaap om depressie te verminderen

Vroeger werd ook ook op school verteld dat je personen waarbij de depressie succesvol werd behandeld de slaapproblemen zich vanzelf zouden oplossen. Het is later bewezen dat het niet zo werkt, mensen die lijden aan depressie en slapeloosheid moeten een specifieke strategie aanwenden om hun slaap te reguleren. Wanneer dit plaatsvindt zal de slaap niet alleen verbeteren, het heeft ook een positief effect op de depressie.

Behandeling slapeloosheid en depressie zonder medicatie

De laatste jaren wordt er onderzoek uitgevoerd naar cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid als behandeling voor aanhoudend slaapgebrek bij mensen die aan stabiele depressie lijden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de behandeling gunstige effecten heeft op zowel de symptomen van slaap alsmede depressie. Het is een praktische aanpak die relatief eenvoudig toe te passen is. Vanuit dit onderzoek wordt deze aanpak verder ontwikkeld als behandeling voor slecht slapen bij mensen die lijden aan depressie.

Behandeling slapeloosheid en depressie met medicatie

Uit een aantal studies is gebleken dat mensen met depressie die behandeld worden met antidepressiva, die wel voortdurende symptomen van slecht slapen laten zien, beter kunnen slapen en zich minder depressief voelen wanneer ze zes tot acht weken lang behandeld worden met slaappillen.


Hoe vond je dit artikel? Geef je waardering:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 votes, average: 4,47 out of 5)

Lees ook: