fbpx
fijnstof

Luchtverontreiniging mogelijk oorzaak van slechte nachtrust

Luchtverontreiniging kan met slecht slapen in verband gebracht worden. De blootstelling aan stikstofdioxyde en in de lucht zwevende deeltjes (fijnstof) beïnvloedt de slaap-efficiëntie van mensen, blijkt uit onderzoek.

Blootstelling aan hoge niveaus van stikstofdioxide vergroot de kans op het hebben van lage slaap-efficiëntie met bijna 60%, en hoge niveaus van fijnstof vergroot de kans op slecht slapen met bijna 50%. Hogere verontreinigingsniveaus worden ook in verband gebracht met langere perioden van wakker liggen na het naar bed gaan.

Onderzoek

De studie onderzocht de verhouding tussen de tijd die deelnemers ’s nachts in bed doorbrengen en de tijd dat ze wakker zijn – een maatstaf die bekend staat als slaap-efficiëntie.

Uit de resultaten bleek dat een grotere blootstelling aan stikstofdioxide en fijnstof gepaard gaat met een grotere kans op een lage slaap-efficiëntie. Dat zou volgens onderzoekers te wijten kunnen zijn aan de invloed van luchtvervuiling op het lichaam.

“Uw neus, uw sinussen en de keelholte kunnen allemaal geïrriteerd zijn door deze vervuilende stoffen, zodat ze zowel slaapverstoring als ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken”, aldus Martha Billings, assistent-professor geneeskunde aan de Universiteit van Washington en co-auteur van het onderzoek. Billings voegde eraan toe dat verontreinigende stoffen die in de bloedbaan komen een effect op de hersenen en dus de regulering van de ademhaling kunnen hebben.

Werkwijze

De onderzoekers gebruikte gegevens over luchtverontreiniging die over een periode van vijf jaar in zes steden van de VS werden verzameld over stikstofdioxide- en fijnstofniveaus, met inbegrip van gegevens die werden verzameld in de buurt van de huizen van de 1863 deelnemers. De gegevens werden vervolgens gebruikt om schattingen van verontreinigingsniveaus in het huis te geven.

Ze legden vervolgens gegevens vast van medische draagbare apparaten die de deelnemers gedurende zeven opeenvolgende dagen om hun polsen droegen om de fijne bewegingen tijdens het slapen te monitoren – een aanpak die inzicht geeft in hoe lang elke deelnemer sliep of wakker was.

Het team groepeerde de deelnemers op basis van hun slaap-efficiëntie en kwam tot de bevinding dat top 25% van de deelnemers een slaap-efficiëntie had van ongeveer 93% of meer, terwijl het onderste 25% een slaap-efficiëntie had van 88% of minder.

Het team nam vervolgens alle deelnemers en verdeelde ze in vier groepen op basis van hun blootstelling aan luchtverontreiniging.

Resultaten

Na het in aanmerking nemen van andere factoren, zoals leeftijd, roken en aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu, ontdekte het team dat degenen die gedurende vijf jaar aan de hoogste niveaus van luchtvervuiling waren blootgesteld, meer kans hadden om in de onderste groep voor slaap-efficiëntie te zitten dan degenen die aan de laagste niveaus waren blootgesteld.

Meer in het bijzonder, hoge niveaus van stikstofdioxide vergrootte de kans van het hebben van lage slaap-efficiëntie met bijna 60%, terwijl hoge niveaus van fijnstof de kans met bijna 50% vergrootte. Hogere verontreinigingsniveaus werden ook in verband gebracht met langere perioden van wakker liggen na het naar bed gaan.

Het is echter niet duidelijk of de vervuiling zelf van invloed was op de slaap van de deelnemers of dat de slechtere slaapkwaliteit te wijten was aan andere factoren die verband houden met de vervuiling, zoals het lawaai dat door het verkeer wordt veroorzaakt. Bovendien kunnen de gegevens van de slaap van één week niet het typische slaappatroon van een individu weerspiegelen.


Hoe vond je dit artikel? Geef je waardering:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 7,77 out of 5)


Lees ook: