fbpx
Cannabis en slapen

Cannabis en slapen: Slaap je beter door marihuana of wiet?

Slaap je beter door marihuana of wiet? Er zijn diverse redenen waarom mensen cannabis of marihuana gebruiken.  Bijvoorbeeld voor sociale doeleinden of om tot rust te komen. Maar heeft marihuana echt een effect op de nachtrust?  En zijn er ook negatieve gevolgen van marihuana gebruik?

Cannabis en slapen

De verdovende werking die marihuana of cannabis heeft komt voort uit chemicaliën die we cannabinoïden noemen. Cannabidiol ofwel CBD is één van de ruim honderd cannabinoïden die in cannabis aanwezig is, en kan tot wel veertig procent van het extract uitmaken.

CBD is anders dan tetrahydrocannabinol ofwel THC, de cannabinoïde die verantwoordelijk is voor de psychedelische effecten van marihuana. In kleine hoeveelheden kan THC werkzaam zijn als verdovend middel. In een wat grotere dosis is het meer stimulerend en in hoge concentraties kan het tot psychotische effecten leiden.

Verhouding van THC en CBD

Cannabis planten bevatten verschillende verhoudingen van THC en CBD. De Indica variëteiten hebben een hoger aandeel THC, terwijl de Sativa planten juist meer CBD bevatten. Vanwege de psychedelische kenmerken in THC worden cannabisplanten voor recreationeel gebruik de laatste jaren specifiek geteeld voor hogere concentraties THC.

De “joint” of “stuff” die we kennen uit de jaren zestig van de vorige eeuw had een veel kleiner aandeel THC dan de meeste marihuana producten die tegenwoordig gebruikt worden.

Over het algemeen gesproken is het verschil tussen medisch gebruik van cannabinoïden en het gebruik van marihuana door consumenten de verhouding tussen CBD en THC. De meeste marihuana heeft een hoger THC gehalte, terwijl de meeste cannabis producten voor medische toepassingen hogere concentraties CBD bevatten.

Hoe wordt cannabis ingenomen?

Je kunt marihuana op verschillende manieren innemen. De meest voorkomende methode is het roken van cannabis. Naast de THC zullen er ook kleine deeltjes in de longen terechtkomen. Dit gebeurt zowel tijdens roken of via een waterpijp. Deze deeltjes kunnen infecties veroorzaken en schimmelvorming.  Je kunt er problemen van krijgen in de longen zoals bronchitis of andere problemen.

Je kunt marihuana ook nuttigen in voedingswaren. Wanneer je op deze manier de cannabis tot je neemt zal het effect pas later intreden dan bij het roken van THC. Bij medicinaal gebruik van cannabinoïden worden doorgaans oliën gebruikt.

Marihuana en slapen

De meest onderzoeken betreffende marihuana in correlatie met slaap werden in de jaren zeventig van de vorige eeuw uitgevoerd. Over het algemeen bleek dat marihuana ofwel THC in lage concentraties een verdovend effect had.

Daarnaast is ook aangetoond dat THC op de korte termijn ook helpt bij het bereiken van de REM slaap, de fase waarin de ogen snel bewegen. Toch blijken deze effecten slechts van korte duur te zijn.  Net als bij alcohol wordt er een resistentie voor opgebouwd (gewenning) waardoor je steeds hogere doses tot je moet nemen om hetzelfde effect te bereiken.

Medisch gebruik van cannabinoïden

Medicinaal gebruik van cannabinoïden om te slapen is onderzocht in diverse kleinschalige studies met cannabis extracten, THC en CBD overeenkomstige stoffen. Het effect op de verhouding tussen REM slaap en niet-REM slaap kon niet sluitend bewezen worden omdat er teveel verschillende resultaten uit de onderzoeken voortkwamen.

Wat zijn de negatieve effecten van cannabis gebruik?

Net zoals bij alcohol kunnen mensen die langdurig gebruik maken van marihuana, hier in toenemende mate afhankelijk van worden.  Met als gevolg de noodzaak voor steeds hogere doses. Dit is een veelvoorkomend probleem bij personen die als jong volwassenen beginnen met het gebruik van marihuana, maar in de loop der tijd steeds grotere hoeveelheden tot zich nemen. Daarbij kunnen de negatieve effecten van marihuana een impact hebben op de gezondheid en de kwaliteit van leven.

  • Verminderde motivatie: Dit komt vooral voor bij mensen die neigen naar depressie. Daarnaast kan marihuana de motivatie verminderen bij het uitvoeren van taken.
  • Psychose: Marihuana kan hallucinaties en psychose opwekken, met name bij personen die gevoelig zijn voor angsten of aan schizofrenie lijden.
  • Ademhalingsklachten: Zoals eerder beschreven kan het roken van marihuana leiden tot diverse ademhalingsproblemen zoals bronchitis.

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die marihuana roken een verhoogde kans hebben op slaapproblemen zoals slapeloosheid. Uit recent onderzoek is ook gebleken dat gebruikers van alcohol en cannabis aangeven problemen te hebben met de kwaliteit van slaap. Hierbij is niet duidelijk of de problemen ontstaan zijn door marihuana, of juist bij mensen die reeds slaapproblemen hadden en dit als slaapmiddel hebben gebruikt.


Hoe vond je dit artikel? Geef je waardering:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 votes, average: 3,61 out of 5)


Lees ook: